Polityka prywatności

Polityka prywatności

A. Podstawowe informacje

B. Odwiedziny naszej strony internetowej

C. Korzystanie z naszych usług

D. Możliwości kontaktu

E. Prawa osób, których dane dotyczą

F. Kontakt


Polityka prywatności

Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu (w tym o gromadzeniu i przechowywaniu) danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej lub oferty online na stronie fundacjaskinacademy.pl. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail.

A. Podstawowe informacje

1. Administrator

Administratorami Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) są:

 • w odniesieniu do danych zbieranych w związku ze zwykłym przeglądaniem przez niezarejestrowanych i niezalogowanych użytkowników naszej strony internetowej oraz z korzystaniem przez Państwa z członkostwa w Klubie Fundacji Skin Academy, w tym logowaniem do panelu użytkownika, dokonywaniem rejestracji i przedłużenia członkostwa – Fundacja Skin Academy z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55;
 • w przypadku obsługi płatności w ramach Klubu Fundacji Skin Academy – Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55;
 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z usługi „Edukuj się z nami on-line” oraz z zakładki „Szkolenia”, wówczas administratorem Państwa danych osobowych jest Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55;
 • jeżeli Państwa dane są przetwarzane w związku z innymi procesami, administratorem Państwa danych osobowych może być – w zależności od sytuacji – Fundacja Skin Academy z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55 lub Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-451) przy ul. Romańskiej 1 lok. 55. Informacja o tym, kto jest administratorem Państwa danych w konkretnym procesie, zostaje przekazana zawsze w momencie pozyskiwania od Państwa danych lub – w sytuacji gdy dane osobowe pozyskiwane są od innego podmiotu – co do zasady w terminie miesiąca od pozyskania danych poprzez udostępnienie odpowiedniej klauzuli informacyjnej. W przypadku wątpliwości, kto w danej sytuacji jest administratorem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy: rodo@fundacjaskinacademy.pl.

2. Bezpieczeństwo danych

Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, modyfikacją i nieupoważnionym rozpowszechnianiem danych osobowych oraz przed nieuprawnionym dostępem do nich. Dostęp do kont klientów i innych usług osobistych możliwy jest tylko po wpisaniu identyfikatora użytkownika i osobistego hasła. Zawsze należy zachować poufność danych dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeżeli komputer jest udostępniany innym osobom.

Przy przekazywaniu danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej stosowana jest zasadniczo tzw. procedura bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z szyfrowaniem 256-bitowym.

3. Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu przetwarzania lub tak długo, jak długo wymagają tego obowiązujące nas przepisy prawa, np. przepisy o rachunkowości. W przypadku gdy cel przetwarzania przestaje istnieć (np. w razie rezygnacji z usługi newslettera), a także w przypadku upływu ustawowego okresu przechowywania, dane osobowe, których to dotyczy, są rutynowo usuwane zgodnie z przepisami prawa lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone, np. do celów wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkiem prawnym, a mianowicie w związku z koniecznością spełnienia prawnego obowiązku przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

B. Odwiedziny naszej strony internetowej

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeżeli nie rejestrują się Państwo, nie robią rezerwacji na naszej stronie internetowej lub w inny sposób nie podają nam danych osobowych, możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym uzasadnionym interesem jako administratora danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej). Do analizy internetowej i marketingu internetowego wykorzystujemy również technologię śledzenia w zakresie opisanym poniżej.

1. Techniczne udostępnianie strony internetowej

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej:

 • adres IP;
 • data i godzina zapytania;
 • różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);
 • treść wniosku (konkretna strona);
 • status dostępu/kod statusu HTTP;
 • ilość danych przekazywanych w danym przypadku;
 • witryna internetowa, z której pochodzi wniosek;
 • przeglądarka;
 • system operacyjny i jego interfejs;
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i bezpieczeństwa systemu. Ponadto dane te wykorzystujemy w formie nieosobowej do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia naszej oferty online.

2. Pliki cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele serwisów internetowych i serwerów używa plików cookies. Pliki cookies często zawierają tzw. identyfikator cookie. Identyfikator ten jest niepowtarzalnym oznaczeniem pliku cookie, składa się z ciągu znaków i można go wykorzystać do przypisania serwisów internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Takie pliki cookies umożliwiają odróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Dzięki temu określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Korzystając z plików cookies, możemy zapewnić Państwu bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie mogą być (lub mogą być jedynie w ograniczonym stopniu) zrealizowane bez plików cookies. Pliki cookies pozwalają nam ponownie rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom, którzy są zainteresowani naszą ofertą online, korzystania z niej. Przykładem może być funkcja koszyka na stronie internetowej, w przypadku której plik cookie pozwala na „zapamiętanie” przez użytkownika artykułów zapisanych w koszyku, tak aby mógł on zachować tę kombinację artykułów podczas następnej wizyty, jeżeli rezerwacja nie została jeszcze zakończona. Te pliki cookies, których działanie jest ograniczone do 10 dni, są wykorzystywane na podstawie art. 173 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes to zapewnienie funkcjonalnej oferty online i jej optymalizacja.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową, i w ten sposób na stałe sprzeciwić się wykorzystywaniu określonych plików cookies. Ponadto pliki cookies, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookies w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług lub innych usług online.

Ze względu na wykorzystywanie określonych plików cookies prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje dotyczące analizy internetowej i stosowania tzw. plików cookies stron trzecich.

3. Analiza internetowa i marketing online

a) Spseudonimizowane profile użytkowników

Administratorzy tworzą w celach reklamowych, w celu badań rynkowych i w celu zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania oferty online spseudonimizowane profile użytkowników na podstawie danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej. Dane te są w szczególności cechami służącymi do identyfikacji użytkownika, informacjami o początku i końcu oraz o zakresie danego korzystania ze strony, jak również informacjami o multimediach, z których korzystają Państwo jako użytkownicy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie przyjaznej dla użytkownika i atrakcyjnej oferty serwisu internetowego.

Profile użytkowników nie są łączone z danymi posiadacza pseudonimu. Jeżeli jednak nie zgadzają się Państwo się na utworzenie spseudonimizowanego profilu użytkownika, mogą w każdej chwili sprzeciwić się temu. Sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych w celach marketingowych można wyrazić, kontaktując się z nami mailowo: rodo@fundacjaskinacademy.pl.

b) Usługi analizy internetowej

Korzystamy z różnych usług analizy internetowej, aby nasza oferta online była bardziej przyjazna dla użytkownika i atrakcyjna. Przetwarzanie danych osobowych w ramach usług analizy internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest zaprojektowanie przyjaznej dla użytkownika i atrakcyjnej oferty serwisu internetowego. Jeżeli pliki cookies są wykorzystywane do wyżej wymienionych celów, odbywa się to po uzyskaniu przez nas zgody (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne) za pośrednictwem baneru plików cookies.

c) Google Ads Conversion Tracking

Korzystamy z usług Google: Google Ads, a w ramach tego z Google Conversion Tracking, Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Oznacza to, że po wyświetleniu reklamy w przeglądarce internetowej użytkownika lub po wejściu przez niego w interakcję z reklamą (interakcja jest rozumiana jako kliknięcie reklamy wideo lub obejrzenie jej), która jest serwowana przez konto Google Ads, Google Ads zapisuje plik cookie z informacją o wyświetleniu lub interakcji. Następnie zainstalowany na niniejszej stronie internetowej tag śledzenia konwersji odczytuje ten plik cookie i odsyła go do Google Ads z informacjami o konwersji. Informacje te służą do generowania statystyk o użytkownikach.

Jeżeli nie chcą Państwo podlegać działaniu Google Conversion Tracking, mają Państwo możliwość sprzeciwienia się temu. W tym celu można po prostu dezaktywować odpowiedni plik cookie Google Conversion Tracking za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dodatkowe informacje na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem http://www.google.de/policies/privacy/.

d) Google Ads Remarketing

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową otrzymuje plik cookie, który instaluje się na jego komputerze za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwe jest tworzenie list remarketingowych tych użytkowników i dostosowywanie do nich odpowiednich komunikatów reklamowych, które są następnie wyświetlane w sieci reklamowej Google (w tym w sieci wyszukiwania), a także w witrynach partnerskich Google.

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingu Google, zawsze można ją wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia: http://www.google.com/settings/ads.

e) Facebook Advertising

Na naszych stronach internetowych używamy tak zwanego piksela działań odwiedzających portalu społecznościowego Facebook Germany GmbH, Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg (Facebook). Za pomocą piksela działań odwiedzających możemy śledzić działania użytkowników po wyświetleniu reklamy lub po interakcji z reklamą na Facebooku (interakcja jest rozumiana jako kliknięcie reklamy wideo lub obejrzenie jej). Proces ten służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku, do celów statystycznych i badań rynkowych, a także może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Facebook przechowuje i przetwarza dane o wyświetleniach i interakcjach w taki sposób, aby możliwe było połączenie ich z odpowiednim profilem użytkownika oraz aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania danych na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Jeżeli Państwo sobie tego nie życzą, mogą uniemożliwić przetwarzanie danych, ustawiając tzw. pliki cookies typu opt-out. 

f) Bing Ads Universal Event Tracking

Używamy Universal Event Tracking Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads zapisuje plik cookie na Państwa komputerze, jeśli uzyskali Państwo dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Dzięki temu możemy zobaczyć, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął wcześniej zdefiniowaną stronę docelową (stronę konwersji). W szczególności dowiadujemy się, ilu użytkowników odwiedziło określoną stronę lub sekcję naszej witryny, jak długo użytkownicy pozostali w naszej witrynie i ile stron w naszej witrynie odwiedzili poszczególni użytkownicy.

Jeśli nie chcą Państwo podlegać śledzeniu, mogą zmienić ustawienia dotyczące pliku cookie, na przykład przez takie ustawienie przeglądarki, które zasadniczo wyłącza automatyczne ustawienie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności i plików cookies używanych przez Microsoft Bing, należy odwiedzić witrynę Microsoftu: http://choice.microsoft.com/optout.

g) Adform

Korzystamy z narzędzia Adform, które wykorzystuje pliki cookies, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy, poprawiać raporty dotyczące efektywności kampanii reklamowych lub pozwalać na uniknięcie wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych reklam. Na podstawie ID pliku cookie Adform rejestruje, które reklamy w jakiej przeglądarce są włączone, a w przypadku aktywacji funkcji Frequency Capping może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Według Adform pliki cookies tego narzędzia nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dzięki stosowaniu tego narzędzia przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy zewnętrznego. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem Adform, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że dzięki temu narzędziu dostawca zewnętrzny otrzymuje informacje o tym, że wywołaliśmy określone treści na stronie internetowej lub kliknęliśmy reklamę.

Wykorzystujemy Adform na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do wyświetlania spersonalizowanych reklam i w ogólnych celach związanych z badaniami rynkowymi.

Więcej informacji na temat tego narzędzia można znaleźć na stronie https://site.adform.com/policies/policies-and-guidelines/.

Z usług Adform można zrezygnować w różny sposób:

 • poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, przede wszystkim poprzez zrezygnowanie z plików cookies osób trzecich, aby nie otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych;
 • poprzez dezaktywację plików cookies powiązanych z Conversion Tracking, co jest możliwe dzięki ustawieniu w przeglądarce blokowania plików cookie z domeny https://site.adform.com;
 • poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin (wówczas jednak może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej).

4. Media społecznościowe

Aby być w stałym kontakcie z naszymi klientami, jesteśmy obecni w poniższych mediach społecznościowych.

Dane odwiedzających portale społecznościowe są regularnie przetwarzane przez te portale do celów badań rynkowych i marketingowych. Wywołane treści mogą służyć do tworzenia profili użytkowników, które z kolei mogą być wykorzystywane do reklam wewnątrz i na zewnątrz mediów społecznościowych. Zazwyczaj jest to możliwe dzięki plikom cookie przechowywanym na komputerze użytkownika.

Dane użytkowników serwisów społecznościowych mogą być również przechowywane przez dostawcę w inny sposób, zwłaszcza jeśli są oni zarejestrowani i zalogowani w serwisie społecznościowym.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkiem prawnym, a mianowicie w związku z koniecznością spełnienia prawnego obowiązku przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6. ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w odpowiednim medium społecznościowym oraz na temat możliwości sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych (rezygnacja), należy skorzystać z poniższych linków, które odsyłają do informacji operatorów odpowiednich serwisów społecznościowych:

– Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia):

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ustawienie reklam/rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA):

Polityka prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy/. 

Konfiguracja reklam i ustawień plików cookies jest możliwa za pośrednictwem Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. 

Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/.

European Digital Advertising Alliance: http://youronlinechoices.eu/.

– Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA):

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy. 

Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de.

Prośby o informacje i wnioski dotyczące realizacji praw użytkownika należy kierować bezpośrednio do operatorów serwisów społecznościowych, ponieważ tylko oni mają dostęp do wszystkich danych użytkownika i mogą dostarczyć żądanych informacji lub podjąć inne odpowiednie działania.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Podczas odwiedzania odpowiednich stron w mediach społecznościowych, a także poprzez wykorzystywanie narzędzi wskazanych w punkcie B3 c-f niniejszej Polityki prywatności, nasi partnerzy mogą przetwarzać dane użytkownika poza Unią Europejską. Europejskie prawo ochrony danych nie ma zastosowania w tych krajach, a egzekwowanie Państwa praw może być utrudnione.

C. Korzystanie z naszych usług

Dane osobowe są przetwarzane, jeżeli na przykład zostaną przekazane przy zamawianiu usług lub rejestracji na stronie internetowej, przy zamówieniu newslettera telefonicznie lub pocztą elektroniczną, podczas udziału w konkursach lub przy okazji dokonywania przez Państwa oceny produktu na naszej stronie internetowej.

a) Konto klienta

Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, pozwalające nam na przechowywanie Państwa danych na potrzeby przyszłych rezerwacji lub zakupów lub przyszłego korzystania z innych naszych usług. Gdy utworzą Państwo konto, w sekcji „Panel klienta” wprowadzone dane zostaną zapisane w sposób odwołalny. W każdej chwili można je będzie zmienić. Aby usunąć swoje konto klienta, należy wysłać stosowny wniosek na adres rodo@fundacjaskinacademy.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie prowadzenia konta klienta jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

b) Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim w celu realizacji zamówień

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podwykonawcy administratorów, podmioty dostarczające elementy infrastruktury IT oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz klientów administratorów lub bezpośrednio na rzecz administratorów, w tym firmy świadczące usługi call center oraz podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, a także płatnicze, odpowiedzialne za realizację płatności online.

c) Przechowywanie i usuwanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Panią/Panem a administratorem, a po zakończeniu umowy – tak długo, jak długo obowiązek ten będzie wynikał ze szczególnych przepisów prawa, a następnie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane w celu marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

d) Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych może być w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia umowy i wykonania usług świadczonych przez Fundację Skin Academy lub Skin Academy sp. z o.o. Podanie danych w celu marketingu bezpośredniego zawsze jest dobrowolne.

1. „Edukuj się z nami on-line” oraz „Szkolenia”

Usługę „Edukuj się z nami on-line” oferuje, a zakładkę „Szkolenia” prowadzi Skin Academy sp. z o.o. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. „Klub Fundacji”, „Konto”, „Dołącz”

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość dołączenia do Klubu Fundacji. W tym celu konieczne jest podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Aby zapewnić lepszą organizację tego procesu, możemy skontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo, na podany przez Państwa w formularzu odpowiednio numer telefonu lub adres e-mail. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Marketing i badania rynkowe

Dane adresowe i zamówieniowe wykorzystujemy również do własnych celów marketingowych, takich jak spersonalizowany marketing bezpośredni i badania rynkowe. W tym zakresie można na przykład otrzymywać drogą pocztową informacje o ofertach specjalnych i kampaniach rabatowych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratorów jest optymalizacja asortymentu własnych produktów i usług oraz umożliwienie składania indywidualnych zapytań reklamowych. W sytuacjach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące w Polsce prawo, w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawę Prawo telekomunikacyjne, działania marketingowe prowadzimy po uzyskaniu Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego w związku z uzasadnionym interesem administratora, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wynika z Państwa dobrowolnej zgody, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody należy skontaktować się z nami, korzystając z adresu rodo@fundacjaskinacademy.pl.

4. Newsletter/blog

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić bezpłatny newsletter, który informuje o aktualnych ofertach, nowych produktach, ofertach specjalnych i ekskluzywnych korzyściach oszczędnościowych w odniesieniu do towarów i usług z oferty Skin Academy. W ramach tej usługi przetwarzamy dodatkowe informacje (zwane łącznie „danymi użytkowymi”) na temat tego, czy otwierają Państwo newsletter, czy i jakie linki Państwo klikają i jakie tematy Państwa interesują, gdzie uzyskują Państwo dostęp do newslettera, z jakiego urządzenia końcowego, systemu operacyjnego, przeglądarki oraz, w stosownych przypadkach, innych ustawień urządzeń Państwo korzystają, czy i w jakim stopniu polecają Państwo zawartość newslettera w serwisach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz które z naszych stron internetowych odwiedzają Państwo po kliknięciu linków w newsletterze. Przetwarzanie danych do celów realizacji i optymalizacji serwisu newslettera odbywa się stosownie do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO oraz – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne do świadczenia usługi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja usługi newslettera zgodnie z potrzebami naszych klientów).

Do zarejestrowania się niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail.

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo e-mail potwierdzający (podwójny opt-in). Subskrypcja newslettera wchodzi w życie dopiero po kliknięciu linku w e-mailu potwierdzającym. Jeżeli nie klikną Państwo linku w e-mailu potwierdzającym, rejestracja nie zostanie zakończona.

W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu 30 dni informacje podane podczas rejestracji zostaną automatycznie usunięte.

Ponadto zwracamy uwagę, że przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem takiego działania jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu można skorzystać z linku rezygnacji zamieszczonego na końcu każdego newslettera lub skontaktować się z nami, wykorzystując adres e-mail zarejestrowany w newsletterze, mailowo: rodo@fundacjaskinacademy.pl. Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy dystrybucyjnej newslettera. Rezygnacja z subskrypcji nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu rezygnacji.

5. Ankiety/badania satysfakcji

W przypadku udziału w jednym z naszych badań satysfakcji klienta podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez nas w celu optymalizacji naszej oferty oraz na potrzeby naszych własnych badań rynku i celów marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym uzasadnionym interesem – weryfikacja zadowolenia klientów z naszych usług oraz dążenie do poprawy ich jakości.

 • D. Możliwości kontaktu

Na naszej witrynie internetowej oferujemy różne sposoby nawiązania z nami kontaktu, w tym wysyłania do nas wiadomości. W szczególności można się z nami skontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku kontaktu podane przez Państwa dane (adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu) oraz Państwa zapytanie będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, a naszym uzasadnionym interesem – sprawne i ustrukturyzowane przetwarzanie zapytań klientów, jak również zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi, w szczególności poprzez reagowanie na wiadomości od klientów. Usuwamy zgromadzone dane po tym, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne do wyżej wymienionych celów, np. po całkowitym przetworzeniu zapytania klienta, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli mają zastosowanie ustawowe obowiązki przechowywania.

 • E. Prawa osób, których dane dotyczą

Poniżej informujemy o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO jako osobom, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu (art. 15 ust. 1, 2 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub ich usunięcia (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),
 • prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Poniżej przedstawiono kluczowe informacje o prawach osób, których dane dotyczą, w związku z RODO, przy czym niniejszy opis nie rości sobie prawa do kompletności, lecz odnosi się jedynie do podstawowych cech praw osób, których dane dotyczą, w ramach RODO:

 • Prawo dostępu (włącznie z prawem potwierdzenia i prawem udostępnienia danych): Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz do następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, lub do sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą – wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO), oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje na temat motywów i zakresu takiego przetwarzania oraz jego skutków dla osoby, której dane dotyczą;
  • w przypadku gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – informacje o odpowiednich gwarancjach (zgodnie z art. 46 RODO) w związku z przekazaniem.
 • Prawo do sprostowania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o niezwłoczne sprostowanie wszelkich nieścisłych danych osobowych, które jej dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, także w formie zgłoszenia uzupełniającego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wymagać od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – przez okres, który umożliwia administratorowi zweryfikowanie prawidłowości tych danych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie wnosi o usunięcie danych osobowych, domagając się zamiast tego  ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła, na mocy art. 21 ust. 1 RODO, sprzeciw wobec przetwarzania – dopóki nie jest jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo do usunięcia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma co do zasady – z zastrzeżeniem pewnych wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych (por. wyjątek: art. 17 ust. 3 RODO) – prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej dotyczących, o ile zachodzi jedna z następujących przyczyn:
  • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na podstawie której nastąpiło przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymywania dotyczących jej danych osobowych, które przekazała administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub umowa (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz że przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu procedur automatycznych.
  Korzystając ze swojego prawa do przekazania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może zażądać, by dane osobowe zostały przekazane innemu administratorowi bezpośrednio przez administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
 • Prawo do wycofania zgody: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo odwołania się do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących jest sprzeczne z RODO.

Odrębna informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO

Ma Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że Skin Academy wykaże istnienie ważnych prawnie i uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to związane jest z tego rodzaju marketingiem.

W przypadku gdy skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, odnotujemy to w naszych bazach i zaniechamy takiego przetwarzania.

 • F. Kontakt

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu (jako osobom, których dane dotyczą) praw lub mają ogólne pytania dotyczące ochrony danych, mogą w każdej chwili skontaktować się z nami mailowo: rodo@fundacjaskinacademy.pl.