Klauzula informacyjna

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Skin Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, 01-451 Warszawa.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora: właściwa obsługa klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO).


Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu skorzystania ze swoich praw powinna Pani/powinien Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego niżej adresu mailowego lub pisząc na adres korespondencyjny spółki. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane, naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przechowywane przez kilka miesięcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Komu możemy przekazać dane osobowe

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym usługi prawne oraz IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz podmiotom powiązanym (tj. Fundacji Skin Academy z siedzibą w Warszawie przy ul. Romańskiej 1 lok. 55, 01-451 Warszawa). Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania w sprawie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt: rodo@fundacjaskinacademy.pl.