Ostrożnie z lidokainą

Lidokaina to popularny środek znieczulający miejscowo, który stosowany jest zarówno przez lekarzy, jak i przez niektórych kosmetologów. I o ile sięganie po lidokainę przez medyków kontrowersji raczej nie wywołuje, o tyle wykorzystywanie jej w czasie zabiegów kosmetologicznych może już budzić uzasadniony sprzeciw. Dlaczego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw przypomnieć, że obok produktów kosmetycznych na rynku dostępne są także wyroby medyczne i produkty lecznicze. Produkt kosmetyczny to każda substancja lub mieszanina przeznaczona […]