CHIRALNOŚĆ – czy to ważne w terapiach skórnych i pielęgnacji domowej?

Zacznijmy od tego, czym jest CHIRALNOŚĆ. To cecha cząsteczki przejawiająca się tym, że odbicie lustrzane danej cząsteczki i sama cząsteczka nie są identyczne (podobnie jak lewa i prawa ręka) i nie można ich na siebie nałożyć. Takie dwie chiralne cząsteczki nazywamy enancjomerami i rozróżniamy je na podstawie ich konfiguracji, która jest oznaczana literą L bądź D. Co to zmienia? Okazuje się, że enancjomery (dwie chiralne cząsteczki) mogą mieć różne […]